Djelatnosti Hrvatske socijalne službe

 • kraći usmeni i pismeni prijevodi (npr.pisma RAV-a, raznih osiguranja i sl.)
 • ova služba ne prevodi dokumente koji trebaju službenu ovjeru. U tom slučaju možete dobiti adresu prevoditeljskih ureda.
 • pomoć pri ispunjavanju raznih obrazaca
 • pomoć pri pisanju kraćih pisama npr. molbi, otkaza i sl.
 • pomoć pri pisanju jednostavnijih žalbi , bez mogućnosti zastupanja
 • pružanje savjeta kod pitanja i problema vezanih uz osiguranja, školstvo .
 • daljnje upućivanje na odgovarajuće, specijalizirane ustanove, savjetovalištva (npr. kod problema u obitelji zbog alkohola, droge)
 • uspostavljanje prvih kontakata sa specijaliziranim ustanovama kao i prisustvovanje pri Vašim prvim susretima s tim ustanovama prema potrebi
 • pružanje informacija o pitanjima vazanim za nezaposlenost, starosne i invalidske mirovine, zdravstveno osiguranje i sl.
 • informiranje o promjenama zakona i odredbi koje se tiču stranaca
 • preventivno pružanje informacija putem medija koji su mi dostupni, npr. Movis i  Horizonte
 • pružanje pomoći pri osnivanju raznih radnih grupa (npr. mladih ili pak starijih osoba, žena)
 • organiziranje raznih predavanja na određene ( ili od Vas predložene) teme.
 • suradnja i razmjena iskustava s drugim službama koje rade iste ili slične poslove.