Osiguranje u slučaju nesreće

Osiguranje za nesreće


Najveći osiguravatelj za nesreće u Švicarskoj je SUVA, preko koje je osigurano 80% svih zaposlenih.