Promjene u socijalnim osiguranjima od 1. siječnja 2016

Doprinosi za starosno i nasljedno osiguranje (AHV), kao i za invalidsko osiguranje (IV) ostali su isti – 8.4% za...
Achtung
Doprinosi za starosno i nasljedno osiguranje (AHV), kao i za invalidsko osiguranje (IV) ostali su isti – 8.4% za AHV, odnosno 1.4% za IV . Do smanjenja doprinosa došlo je u tzv «Erwerbsersatzordnung» (EU), osiguranju, koje pokriva troškove plaća za vrijeme služenju vojnog roka ili civilne vojne službe kao i majkama za vrijeme porodiljnog odsustva. Doprinos za to osiguranje do kraja 2015. iznosio 0.5%, a od 1.1.2016. iznosi 0.45.%. Poslodavac i zaposlenik uplaćuju svaki po 0.225% . Tako se za sva osiguranja skupa AHV/IV/EU do kraja 2015. od plaće izdvajalo 10.3%. Visina ukupnoga doprinosa za spomenuta osiguranja od 01.01.2016. iznose 10.25%. Polovicu, tj. 5.125% od plaće uplaćuje poslodavac za svoje zaposlenike, ostalih 5.125% oduzima se radniku od plaće za ove doprinose. AHV/IV/EU doprinose moraju uplaćivati sve zaposlene osobe od 18. godine starosti. Osobe koje žive u Švicarskoj a ne rade, obvezne su uplaćivati doprinose od 21. godine starosti, kao štu su primjerice studenti koji uz studij ne rade. Najmanji godišnji iznos koji se od 1. siječnja 2016. mora uplatiti za ova osiguranja iznosi 478.00 CHF, (do kraja 2015. taj iznos je bio 480.00 CHF ), a najviši 23'900.00 CHF, ovisno o imovnskom stanju. Ima slučajeva da su osobe osigurane, iako same ne plaćaju izravno doprinose za AHV/IV/EU. To je slučaj s udatim ženama koje ne rade, ali su im supružnici zaposleni i koji za AHV/IV/EU doprinose godišnje uplaćuje više od 960 CHF. Na taj način su osigurane udate žene koje ne rade i koje time stječu i pravo na AHV mirovinu. Vrijedi i obratno. Doprinose za starosno i nasljedno osiguranje muškarci moraju uplaćivati do navršene 65., a žene do navršene 64. godine, kada ispunjavaju uvjete za odlazak u redovitu starosnu mirovinu. Iznos mirovina je ostao isti kao prošle godine. Minimalna starosna mirovina za osobe koje su uredno uplaćivale doprinose za AHV/IV/EU (muškarci 44 i žene 43 godine ) i čija su prosječna godišnja primanja bila manja od 14'100.00 CHF, iznosi 1'175.00 CHF. Maksimalnu mirovinu u iznosu od 2'350.00 CHF mogu dobiti svi koji su zarađivali 84'600.00 i više godišnje. Bračni par s punim radnim stažom može imati mjesečno ukupno najviše 3'525.00 CHF.

U mirovinskim blagajnama je novost da je kamatna stopa na ušteđevinu snižena s dosadašnjih 1.75% na 1.25%. To je stopa koju mirovinske blagajne moraju isplaćivati osiguranicima na njihov kapital koji se godinama nakupljao u njih. Što je ova kamtana stopa manja, na kraju će biti manja i mirovina/ušteđevina mirovinske blagajne.

U osiguranju za nesreće (Unfallversicherung) novost je da najviša osigurana godišnja plaća od 1.1.2016. iznosi 148 200.00 CHF. Do kraja 2015. Iznosila je 126 000.00 CHF. Ovo povećanje je bilo nužno, jer su plaće godinama rasle a iznos najviše osigurane plaće se nije mijenjao. Najviša dnevnica osiguranja za slučaj nesreće od siječnja 2016. iznosi 324.00 CHF. U ovom je osiguranju također povećan i iznos jednokratne nadoknade u slučajevima teških nesreća s trajnim posljedicama (Integritätsentschädigung). Primjerice, tko doživi tešku nesreću na poslu zbog koje ostane potpuno slijep ili nepokretan, imat će pravo na jednokratnu nadokande zbog trajnih oštećenja prouzrokovanih nesrećom u iznosu od 148'200.00 CHF od osiguranja za slučaj nesreće. U ovakvim slučajevima se od ovoga osiguranja u pravilu dobija i mirovina.

I u osiguranju za nezaposlene (Arbeitslosenversicherung), također su se dogodile određene promjene. Povećanje iznosa najviše osigurane plaće u osiguranju za slučaj nesreće, odrazilo se na plaćanje doprinosa u osiguranju za nezaposlene. Poslodavci i zaposlenici uplaćuju za ovo osiguranje od 01.01.2016. na godišnje plaće do 148 200.00 CHF svaki po 1.1% od njihove plaće. Oni koji zarađuju više od ovog iznosa uplaćuju još dodatnih 0.5% na iznos veći od 148 200.00 CHF u ovo osiguranje. Isto toliko uplaćuje i poslodavac. Najviša osigurana mjesečna plaća iznosi 12'350.00 CHF, umjesto dosadašnjih 10'500.00 CHF.

Promjene nisu zaobišle ni invalidsko osiguranje. Povećanje iznosa najviše osigurane plaće i dnevnice u osiguranju za nesreće, izravno je utjecalo na povećanje dnevnice invalidskog osigurunja, koja iznosi najviše 326.00 CHF po danu .

Nove promjene u osiguranjima očekuju se u dogledno vrijeme. Jedna od tih promjena je i prijedlog izjedačavanja starosne dobi za odlazak u mirovinu. Prema tom prijedlogu i muškarci i žene bi išli u starosnu mirovinu s navršenih 65 godina starosti. U mirovinskim blagajnama se očekuje dalje smanjenje tzv. «Umwandlugsatz»-a s 6.8% na 6%., što upućuje na daljnje smanjenje mirovna. Kod ušteđenog kapitala od primjerice 100'000.00 CHF mirovina bi iznosila 6'800.00 CHF godišnje ako je «Umwandlungsatz» 6.8%, odnosno 6'000.00 CHF ako je «Umwandlungsatz» 6%. Također se raspravlja o tome da se onemogući ili bitno ograniči podizanje ušteđenog kapitala iz mirovinskih blagajni i predlaže podizanje samo u obliku mirovine. Promjene se očekuju i u dodatnim davanjima (Ergänzungsleistungen), koje bi također bile nepovoljnije za umirovljenike i invalide. U istom pravcu treba očekivati promjene i u invalidskom osiguranju.

Valentina Matolić, veljača 201610.2016