Prijave i obračuni manjih zarada

Početkom 2008. godine je u Švicarskoj uveden pojednostavljeni postupak prijave i obračunavanja doprinosa pri...
Geld 01
Početkom 2008. godine je u Švicarskoj uveden pojednostavljeni postupak prijave i obračunavanja doprinosa pri zapošljavanju osoba koje po poslodavcu ne zarađuju više od 19.890.- franaka godišnje.

Ovim pojednostavljenim postupkom prijave i obračunavanja želi se izbjeći rad na crno kako kod privatnih poslodavaca tako i u poduzećima. Poslodavci mogu ovaj postupak obračuna doprinosa primjenjivati do maksimalnog iznosa od 53'040.– franaka godišnje ukupno za sve svoje zaposlene kod kojih je moguć ovaj način obračuna.

Postupak
  1. Poslodavac nazove na početku radnog odnosa kantonalnu službu tzv. Ausgleichkasse (telefonski broj za kanton Aargau je 062 836 82 35) i zatraži prijavni obrazac «Anmeldeformular zur vereinfachten Abrechnung für Arbeitsgebende». Time se on kao poslodavac prijavljuje.
  2. Krajem godine poslodavac automatski dobiva obrazac za godišnji obračun na kojemu mora navesti sve što je zaposleniku tijekom te godine isplatio.
  3. Na osnovu podataka koje poslodavac navodi u obrascu, kantonalna služba mu šalje račun za sve doprinose koji se moraju uplatiti za zaposlenu osobu kao i iznos izvornog poreza. (Quellensteuer).

Doprinosi za AHV/IV/EU i ALV
Ukupni izdaci za starosno i invalidsko osiguranje (AHV/IV/EU) kao i osiguranja u slučaju nezaposlenosti (ALV) iznose 12.1%. Izvorni porez (Quellensteuer) iznosi dodatnih 5%. On se obvezno odbija kako strancima tako i švicarskim državljanima kod ovog postupka obračuna. Zaposlenici od kantonalne službe dobivaju krajem godine potvrdu da je porez plaćen na zarađenu plaću kod određenog poslodavaca. Tu potvrdu trebaju priložiti poreznoj upravi krajem godine. (Steuererklärung). Prednost za zaposlene: sve što dobiju od poslodavca nakon što su odbijeni obvezni doprinosi i porez pripada njima, tj. na plać ne plaća više porez.

Primjer: Marija je zaposlena kod jedne obitelji, u privatnom kućanstvu gdje dobiva bruto po satu 25.- franaka od kojih se za AHV/IV/EU i ALV odbija 12.1 %, u ovom slučaju 3.-franka. Od ovog iznosa polovicu mora platiti njezin poslodavac 6.05% - 1.5 franaka a ostalu polovicu u iznosu od 1.5 franaka ona sama. Osim toga se odbija za izvorni porez 5%, u konkretnom slučaju to iznosi 1.25 franaka po satu. Taj porez privatni poslodavac mora platiti za Mariju, ali on dalje njoj odbija cjelokupni iznos od plaće. Marija će dobiti od poslodavca 22.25 franka neto po satu. Samog poslodavca ona košta po satu 26.50, jer mora za nju uplaćivati polovicu iznosa za socijalna osiguranja.

Osiguranje za slučaj nesreće zaposlene osobe
Poslodavac je dužan plaćati godišnje najmanju premiju od 100 franaka za osiguranje za slučaj nesreće ako godišnja plaća zaposlenog ne prelazi iznos od 16.600.- franaka. Poslodavac je dužan zaposlenog, koji kod njega radi više od 8 sati u tjednu, osigurati kod osiguranja za nesreće kako za nesreće na poslu tako i za nesreće poslije radnog vremena. Ako zaposlenik radi manje od 8 sati u tjednu kod njega, dužan ga je osigurati samo za slučaj nesreće na poslu.

Prednosti prijavljivanja zaposlenika
Prijavljivanjem zaposlenih profitiraju obje strane:
Poslodavac, koji se ne mora bojati da će ga netko prijaviti da zapošljava na crno za što bi morao platiti kako visoku kaznu tako i sve dužne doprinose od početka radnog odnosa.
Zaposlenik, jer mu teče radni staž, ali se i ima pravo u slučaju nezaposlnosti prijaviti kod osiguranja za nezaposlene, a ako ispunjava uvjete, ima pravo na dnevnice. Osiguranjem kod osiguranja za slučaj nesreće ima pravo u slučaju da mu se nešto dogodi na poslu kako na plaćanje troškova liječenja tako i na isplatu dnevnica određeno vrijeme dok ne može raditi. Ako nije osiguran, troškove liječenja plaća njegovo zdravstveno osiguranje, ali ne i dnevnice.

2010, V. Matolić02.2012